Jezioro Pilchowickie, Zapora Pilchowicka, elektrownia wodna Pilchowice
KIEDY, KTO, I PO CO zbudował tę malowniczo położoną, monumentalną budowle?

Zapora wodna w PilchowicachNa tablicy pamiątkowej znajdującej się na koronie zapory widnieją daty budowy: „1904-1912”. W tamtych latach nie znano dźwigów, koparek i podajników betonu, dlatego tym bardziej może dziwić tak duże zaangażowanie i nakłady finansowe, jakie zostały poniesione na tą budowle.

Ziemie, na których obecnie leżą Pilchowice (dawniej Mauer) należały do Cesarstwa Niemieckiego. Żeby zrozumieć pobudki, jakimi kierował się ponad 100 lat temu niemiecki rząd, trzeba cofnąć się do tamtych czasów i poznać kilka faktów z historii.

Wojna francusko – pruska, konflikt o dominację w Europie, zakończyła się zwycięstwem Prus i podpisaniem traktatu pokojowego 10 maja 1871 roku we Frankfurcie. Traktat ten przewidywał utratę przez Francję, Alzacji i część Lotaryngii oraz kontrybucję w wysokości 5 miliardów franków w złocie, na rzecz Cesarstwa Niemieckiego. Ten zastrzyk finansów pozwolił na znaczne zwiększenie inwestycji gospodarczych na terenie całej Rzeszy. Gro tych środków została przeznaczona na rozwój przemysłu.

Wiek XIX to także okres wielkiej rewolucji przemysłowej. Liczne wynalazki zmieniły podejście rządów do rozwoju gospodarczego. Wiodącą gałęzią stał się przemysł. Znaczącym, aczkolwiek mało dostrzegalnym dzisiaj wynalazkiem tego okresu, była również elektrownia wodna. Wszak to nurt rzek od wieków, był głównym źródłem energii. Pierwszą „fabrykę prądu” zbudowano w 1882 w mieście Appleton (USA) na rzece Fox.

Regularne powodzie i podtopienia w dorzeczu Odry były czymś normalnym. Od 1200 – 1800 roku w regionie odnotowano 64 powodzie. W XIX wieku powodzie wystąpiły w latach 1804, 1845, 1856 i 1888 – w tej ostatniej stan wody na rzece Bóbr wyniósł aż 4.8 m. Olbrzymie straty, jakie przysparzały regularne powodzie w całym dorzeczu Odry, jak i gwałtowny rozwój przemysłu, skłoniły ówczesne władze do opracowania i wdrożenia planów przeciwdziałania skutkom powodzi a jednocześnie wykorzystującym energię, jaką niesie woda do zapewnienia szybszego rozwoju gospodarczego. Wydarzeniem przełomowym stała się wielka powódź w 1897 roku, która wyrządziła olbrzymie straty w gospodarce. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie takich planów był prof. Otto Adolf Ludwig Intze. Opracował on nie tylko szeroki plan budowy zapór wodnych, ale brał także udział w projektowaniu poszczególnych obiektów. Projekty te w praktyce miały bardzo szerokie zastosowanie. Najważniejsze elementy to: redukcja fali powodziowej i produkcja tak bardzo potrzebnej wówczas energii elektrycznej dodatkową korzyścią miał być rozwój turystyki w regionie.

Plan budowy zapory w Pilchowicach. Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober

Wleń powódź 1897
Plan budowy zapory w Pilchowicach. Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober

Miasto Wleń. Podczas powodzi w lipcu 1897 roku. Zdjęcie ze zbiorów Fotopolska.eu, Dariush zbiory prywatne
Miasto Wleń. Podczas powodzi w lipcu 1897 roku. Zdjęcie ze zbiorów Fotopolska.eu, Dariush zbiory prywatne

Plan budowy zapory w Pilchowicach. Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober
Plan budowy zapory w Pilchowicach.
Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober

Plan budowy zapory w Pilchowicach. Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober
Plan budowy zapory w Pilchowicach.
Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober

Plan budowy zapory w Pilchowicach. Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober
Plan budowy zapory w Pilchowicach.
Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober

Pierwszą budowlą w dorzeczu Odry była zapora w Leśnej. Prace budowlane rozpoczęły się tu we wrześniu 1901 r. a pierwsze napełnienie zbiornika miało miejsce już po czterech latach. Elektrownię, o mocy zainstalowanej 2610 kW, oddano do użytku w 1908 roku. Głównym budowniczym był tu Królewski Inspektor Budownictwa Wodnego dr inż. Curt Bachmann. Odpowiadał on również za drugą budowlę mieszczącą się właśnie na terenie Pilchowic (dawniej Mauer Am Bober).

Ważne daty:

  • 03 lipca 1900 r. zapada decyzja o budowie zapory wodnej w Pilchowicach.

 

  • Głównymi jej projektantami zostają: profesor Otto Intze oraz dr inż. Curt Bachmann.

 

  • W 1902 r. rozpoczęto pierwsze prace przygotowujące teren pod budowę zapory.

 

  • Początkiem 1904 roku przystąpiono do prac nad kanałem bocznym.

 

  • 10 czerwca 1906 r. podjęto prace przy dole fundamentowym; wydobyto 90 000 m3 gruntu i 84 000 m3 skał.

 

  • 20 czerwca 1908 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego oraz aktu erekcyjnego.

 

  • Trzy powodzie, jakie nawiedziły Pilchowice w trakcie prowadzonych prac (rok 1906, 8.08.1908 r. oraz 2.09.1909 r.), nie tylko opóźniły całą budowę, ale i doprowadziły do zmiany projektu, który wstępnie przewidywał, iż zapora będzie wyłącznie kamienna, jednak ostatecznie wzmocniono ją betonem.

 

  • Już w 1911 r. zakończono wznoszenie muru zapory o łącznej objętości 275.000 m3.

 

  • Wiosną 1912 r. zakończono wszelkie prace wykończeniowe na zaporze.

 

  • 16 listopada 1912 nastąpiło oficjalne otwarcie zapory w Pilchowicach, którego dokonał ówczesny Cesarz Wilhelm II Hohenzollern.

 

  • W lutym 1913 r. nastąpiło przekazanie zapory do eksploatacji.

 

  • W marcu 1913 r. przekazano do eksploatacji elektrownię wodną.

 

 • Koszt wykupu gruntów wyniósł 2 400 000 M a koszt budowy tamy to 5 900 000 M. Co daje nam łączną kwotę 8.300.000 Marek
Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel Fragment książki:`Den Wogen zum Trutz` opisujący m.in. proces budowy zapory wodnej w Pilchowicach. Udostępnił Pan Lesław Hartel

Pocztówka - Tama w Pilchowicach.
Pocztówka – Tama w Pilchowicach.

Pilchowice- zapora. Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober`
Pilchowice- zapora.
Zdjęcie z książki: `Die Talsperre Bei Mauer Am Bober`

Ulotka. Pilchowice
Ulotka. Pilchowice

Mauer Am Bober
Mauer Am Bober

Dane techniczne:

Jezioro Pilchowickie:
Największy zbiornik wodny w Sudetach Zachodnich.
Głębokość przy zaporze ok. – 46 m.
Powierzchnia tafli wody – 240 ha.
Długość jeziora – 6 km, szerokość – 2 km.
Pojemności 50.000.000 m3

Zapora Pilchowice:
Druga, co do wieku powstania i druga, co do wysokości zapora wodna w Polsce.
Zapora łukowa, kamienno – betonowa
Wysokość zapory – 62 m.
Długość zapory w koronie – 290 m w stopie – 140 m.
Grubość muru w koronie 7,2 m w podstawie – 50,3 m.
Pod koniec lat dwudziestych dokonano przebudowy i znajdującą się przelew powierzchniowy w kształcie pochylni zastąpiono stopniami kaskady.

Urządzenia zrzutowe:
Przelew powierzchniowy o długości 87 metrów.
Sztolnia obiegowa, długość – 383 m – 3 zasuwy Φ 1500 mm każda.
Dwa upusty denne o średnicy 1500 mm.

Elektrownia wodna Pilchowice I:
Mieszcząca się w dużym kamiennym budynku usytuowanym u podnóża tamy. Przekazana do użytku w marcu 1913 roku. Koszt budowy elektrowni wyniósł 747.585.66 Marek. Jej projekt przewidywał wstępnie zainstalowanie tylko 4 generatorów, każdy z nich o mocy 1,24 MW. Jednak po zakończeniu budowy dokonano zmian w projekcie i dodano piąty generator, a w 1921 r. zainstalowano szósty, co znacznie podniosło wydajność elektrowni. Przez niemal 100 lat produkcja energii odbywa się tu przy użyciu sześciu hydrozespołów systemu Francisa, firmy J.M. Voith (pięć z 1911 r. i jeden z 1921 r.) oraz sześciu generatorów (cztery synchroniczne produkcji Siemens Schuckert Werke i AEG z 1911 roku, jeden z 1921 r. i jeden produkcji polskiej z 1951 r.) Elektrownia jest zaliczana do dużych, jej moc to 7,585 MW.
                   
W latach 2012 – 2014 TAURON Ekoenergia sp. z o.o., przeprowadzi kompleksową modernizację elektrowni w części budowlanej, mechanicznej i elektroenergetycznej, czyli zabytkowe generatory i turbiny zostaną zastąpione nowoczesnymi, bardziej wydajnymi urządzeniami. Moc zainstalowana elektrowni wzrośnie o blisko 6 MW. Po remoncie na hali maszyn został wyeksponowany jeden turbozespół – jako eksponat o wartości historycznej.

Po otwarciu zapory wodnej w Pilchowicach kroniki miejskie odnotowały:

…odtąd zmora corocznych wylewów przestanie gnębić Wleń i nadbobrzeńskie wsie„.

Niestety, Bóbr nie dał o sobie zapomnieć. Pierwsza duża woda, w wyniku, której doszło do podstopień, miała miejsce już w dniach 05 – 07 lipca 1915 roku. Kolejne powodzie odnotowano 17 czerwca 1926 r. oraz w 1930 r. i 1938 r. Pierwsza duża woda w powojennej historii Wlenia przyszła w dniach pomiędzy 05 a 07 lipca 1958 roku, wówczas woda w centrum miasta sięgała blisko 1,5 metra. Bardzo duże straty wyrządziła powódź z 1977 roku. Woda przelała się przez koronę zapory. W ciągu kilku minut fala powodziowa dotarła do Wlenia, woda na rynku sięgała do 2 metrów. Wojsko ewakuowało znaczą część mieszkańców. Kolejną powódź odnotowano w dniach 21 – 22 lipca 1981 r. Była znacznie lżejsza od poprzedniej. Jednak największa woda przyszła w 1997 roku. Dwie fale powodziowe: 05 – 08 lipca i 18 – 19 lipca tegoż roku doprowadziły do kolejnego przelania się wody przez koronę zapory. Z Wlenia ewakuowano wówczas 162 osoby. Powódź z 1997 roku jest określana mianem powodzi stulecia. Kolejne fale powodziowe miały miejsce w 2001 r. i w sierpniu 2006 roku.
            
Na przestrzeni blisko stuletniej historii zbiornika wodnego, czterokrotnie miały miejsce prace konserwacyjne. Zbiornik opróżniano w latach 1932, 1959, 1975 i 1978. Prace konserwacyjne i opróżnienie zbiornika planowane były również na 2009 r. jednak zostały przełożone. Na przełomie 1957 – 1958 roku odbył się remont sztolni obiegowej a po powodzi z 1997 r. na zaporze prowadzono szeroko zakrojone prace pomiarowe przemieszczeń oraz położono nowe spoiny. Natomiast w 1999 r. zakończono remont przelewu i kaskady.
Dzisiaj hydroelektrownia nadal, niezmiennie produkuje ekologiczną energię elektryczną, zapora powstrzymuje falę przeciwpowodziową a jezioro pilchowickie pełni funkcję rekreacyjną. Przez cały rok można tu spotkać wędkarzy a w sezonie letnim do dyspozycji turystów jest przystań żeglarska i mały statek wycieczkowy. (Propozycja na wakacje)
W dniach 17-19 sierpnia 2012 roku odbyły się obchody „100 lat zapory wodnej w Pilchowicach”. Były wystawy, prelekcje, pikniki, spółka TAURON Ekoenergia udostępniła do zwiedzania elektrownię, wmurowano również okolicznościową tablicę na koronie zapory.

Elektrownia wodna Pilchowice II:

Stały wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, zmusił ówczesne władze do projektowania i budowy także małych fabryk, służących wyłącznie do wytwarzania prądu. Taką elektrownią są „Pilchowice II”. Nazwa dzisiaj nieco mylna, ponieważ obiekt znajduje się na terenie wsi Nielestno, naprzeciw dworca kolejowego. Otwarcie elektrowni nastąpiło 13 października 1927 r. Zasilana jest wodą dopływającą kanałem derywacyjnym o długości 1396 m. Do produkcji energii zastosowano tu trzy hydrozespoły systemu Francisa firmy J.M. Voith z 1927 r. i trzy generatory synchroniczne produkcji AEG również z 1927 r. Łączna moc elektrowni to 0,824 MW.

Wojewódzki Konserwator zabytków we Wrocławiu w dniu 20 listopada 2000 roku wydał decyzję w sprawie wpisania do rejestru zabytków ruchomych dobra kultury w postaci: Hydrozespołów 1, 2, 3 – 1927 rok z elektrowni wodnej „Pilchowice II” oraz hydrozespołów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 – 1911 rok i 1921 rok z elektrowni wodnej „Pilchowice I”. W uzasadnieniu niniejszej decyzji czytamy m.in.:
Hydrozespoły, jako zabytki techniki wiążące się z ważnymi etapami postępu technicznego, posiadające znaczne wartości konstrukcyjne i historyczne, stanowią cenne dobra kultury (…)